فروشگاه: خزانه صاحب فروشگاه: احدی
زمان کار: شنبه تا چهارشنبه ساعت کاری: 9

صبح تا

8

شب

تلفن ثابت: 55065704 وبسایت:
تلفن همراه: 9124349539 پست الکترونیکی:
آدرس: فلکه دوم خزانه بخارایی
فرمول فروش قسطی کالا در فروشگاه...
درصد پیش پرداخت تعداد اقساط پرداختی مبلغ قسط در هر نوبت فواصل پرداخت میزان سود یا بهره
10 تا 50% 12 تا 36قسط 350هزار تومان 1 تا 3 ماه یکبار 2 تا 10%
روش ارسال کالا در فروشگاه ...
پیک پست عادی تحویل رایگان اکسپرس پیشتاز